Aakirkeby Borgerforening

Ordinær generalforsamling den 6. marts 2018

 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent Som tidligere år blev Jan Pedersen valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig, da der var blevet indkaldt den 16. februar 2018.

 

2.      Beretning ved formanden om foreningens virksomhed Den fyldestgørende beretning blev taget til efterretning

 

3.      Beretning fra de i vedtægterne § 7 nævnte grupper (Indgår i formandens beretning)

 

4.      Revideret årsregnskab forelægges til godkendelse (Kenni Holm) Regnskabet, som viste et lille underskud på 187,30 kr, blev godkendt.

 

5.      Indkomne forslag.

Ingen

 

6.      Fastsættelse af kontingent

Nuværende satser: Kontingent kr. 175,00. Kunstforeningen kr. 150,00. Mødegebyr kr. 10,00. (Alt foreslås uændret) Det blev besluttet at kontingent forbliver uændret

 

7.      Valg:

a.       Valg af formand: Robert Johnsen var på valg og blev genvalgt

b.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Gitte Quaade og Peter Müller blev genvalgt. Georg Müller ønskede ikke at genopstille. Suppleant Inger Marie Ipsen blev valgt ind i bestyrelsen.

c.       Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Inger Marie Ipsen er villig til genvalg, men da hun var blevet valgt ind i bestyrelsen i stedet, er bestyrelsen nu uden suppleanter.

d.      Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant. Peter Krak og Jan E. Pedersen blev genvalgt.

e.       Valg af medlemmer til de i § 7 nævnte styringsgrupper.

Grp. A: Jonn Lund og Jan E. Pedersen blev genvalgt.  

Grp. B: Troels Jørgensen og Preben Kofoed blev genvalgt.

Grp. C: Forslag. Bestyrelsen tager sig af det.

Grp. D: Gunvor Holm og Dorthe Müller blev genvalgt.

 

            f.     Valg af 7 repræsentanter og 2 suppleanter til Aakirkeby-Hallerne S/I.

                   Poul Aksel Eriksen, Thomas Koefoed, John Nielsen, Niels Lohmann, Peter Müller,                            Gitte Quaade og Robert Johnsen blev genvalgt.

                  Suppleanter: Georg Müller og Hanne Byder blev genvalgt.

               

 

8.      Eventuelt

·                                               John Nielsen fremlagde planen, som tidligere er blevet vist. Den omhandler et forslag om nedrivning af den gamle biblioteksbygning, hvor Lokalarkivet, Telefonstjernen og Datastuen i dag holder til. Planen er, at de omtalte aktiviteter flyttes ned til den tidligere kommunalbygning i Jernbanegade. Jan Harvest foreslog, at planen kommer ud til borgerne, så man kan se, at der sker noget i sagen. John Nielsen oplyste, at der vil blive et offentligt møde om det til sommer. Der var desuden planer om at lave nogle ændringer på torvet for at gøre det mere indbydende.

 

·                                               Edvard Hansen foreslog, at der bliver arbejdet for at få noget nybyggeri til byen. Det skal være til både unge og ældre, så der bliver boliger til eventuelle tilflyttere.

 

·                                               Lodtrækning om kunstforeningens kunstværker. De heldige vindere denne gang blev Finn Rønne-Nielsen, Jette og Kjeld Dale og Ebbe A. Hansen. Kun sidstnævnte var til stede, og han fik derfor lov til at vælge en af de tre kunstværker. De to øvrige vil blive kontaktet af kunstgruppen.

 

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden. Han gav ordet til Robert Johnsen, der takkede Georg for de år, han har været en del af bestyrelsen. Georg fortsætter i projektet i Byskoven.

 

Dirigent Jan E. Pedersen

Referent Gitte Quaade

 
admin
Ray Ban Espana gafas de sol ray ban Ray Ban Baratas Jimmy Choo Outlet Jimmy Choo buy fifa coins cheap fifa coins cheap fifa 14 coins calvin klein boxers cheap calvin klein boxers calvin klein uk calvin klein underwear uk cheap calvin klein boxers cheap calvin klein oakley solbriller oakley goggles solbriller oakley nike free run nike free run 3 nike free run dame nike air max nike air max 90 nike air max women ray ban ray ban solglasögon ray ban glasögon oakley solglasögon oakley glasögon solglasögon oakley cheap calvin klein cheap calvin klein boxers cheap calvin klein uk cheap calvin klein underwear calvin klein underwear calvin klein boxers sale calvin klein ladies boxers calvin klein ladies underwear